Booking af udstyrBooking efter "først til mølle princippet"

For at komme i betragtning til at låne udstyret til et arrangement, skal I repræsentere et eksisterende eller nyt arrangement som afholdes i Jammerbugt Kommune eller på anden vis repræsentere arrangementer med afsæt i kommunen.

Eksempler kan være alt fra små lokale "fødevaremarkeder" til større udstillinger eller events.

Bookning af udstyret sker ved kontakt til tovholder, og udlån sker efter "først til mølle princippet".

Interesserede kan henvende sig til Erland Gudiksen i Jammerbugt Kommune for at høre nærmere.

Gratis at låne

Det er gratis for events, foreninger og arrangementer at låne udstyret. Dog er der et krav om, at udstyret leveres tilbage i samme stand som ved modtagelse.

Booking af udstyr

Kontakt

Erland Gudiksen

Tlf.: 41 91 39 98

egu@jammerbugt.dk

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden